Được quan tâm
170 lượt xem

Bán nhà riêng

1.2 tỷ
Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 80 m²
 • Mặt tiền 4 m
Cần bán gấp
Giá tốt nhất
3 lượt xem

Bán nhà mặt phố

20 tỷ
Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 85 m²
 • Mặt tiền 5 m
Cần bán gấp
Giá tốt nhất
Nhiều ánh sáng
13 lượt xem

Bán nhà mặt phố

6 tỷ
Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 38.4 m²
 • Mặt tiền 3.2 m
Vị trí đẹp nhất
Tầm nhìn đẹp
8 lượt xem

Bán nhà riêng

5.2 tỷ
Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 52 m²
 • Mặt tiền 4 m
Tầm nhìn đẹp
7 lượt xem

Bán nhà riêng

7.5 tỷ
Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 180 m²
 • Mặt tiền 6.2 m
Được quan tâm
Tầm nhìn đẹp
15 lượt xem

Bán nhà riêng

13.5 tỷ
Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 65 m²
 • Mặt tiền 5 m
Đã giao dịch
25 lượt xem

Bán nhà riêng

8.5 tỷ
Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 72 m²
 • Mặt tiền 4 m
Vị trí đẹp nhất
375 lượt xem

Bán nhà riêng

7.16 tỷ
Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 106 m²
 • Mặt tiền 5 m
Giá tốt nhất
310 lượt xem

Bán nhà riêng

3.35 tỷ
Bình Tân, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 37.2 m²
 • Mặt tiền 4 m
Được quan tâm
337 lượt xem

Bán nhà riêng

4.8 tỷ
Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 83 m²
 • Mặt tiền 5 m
Cần bán gấp
286 lượt xem

Bán nhà riêng

5.6 tỷ
Bình Tân, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 64 m²
 • Mặt tiền 4 m
Giá tốt nhất
390 lượt xem

Bán nhà riêng

7.3 tỷ
Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 65.1 m²
 • Mặt tiền 4 m
Vị trí đẹp nhất
86 lượt xem

Bán nhà riêng

3.8 tỷ
Quận 10, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 25 m²
 • Mặt tiền 4 m
Vị trí đẹp nhất
240 lượt xem

Bán nhà riêng

2.79 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 50 m²
 • Mặt tiền 3 m
Cần bán gấp
444 lượt xem

Bán nhà riêng

6.7 tỷ
Gò Vấp, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 56 m²
 • Mặt tiền 4 m
Vị trí đẹp nhất
443 lượt xem

Bán nhà riêng

4.9 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 100 m²
 • Mặt tiền 5 m
Được quan tâm
383 lượt xem

Bán nhà riêng

1.45 tỷ
Bình Chánh, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 115 m²
 • Mặt tiền 6 m
Vị trí đẹp nhất
18 lượt xem

Bán nhà riêng

18.9 tỷ
Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 200 m²
 • Mặt tiền 8 m
Vị trí đẹp nhất
467 lượt xem

Bán nhà riêng

7.8 tỷ
Quận 12, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 90 m²
 • Mặt tiền 45 m
Nhiều ánh sáng
251 lượt xem

Bán nhà riêng

14.95 tỷ
Quận 10, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 61 m²
 • Mặt tiền 4 m
Cần bán gấp
445 lượt xem

Bán nhà riêng

4.98 tỷ
Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 55.7 m²
 • Mặt tiền 4 m
Cần bán gấp
202 lượt xem

Bán nhà riêng

5.45 tỷ
Quận 12, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 127 m²
 • Mặt tiền 8 m
Giá tốt nhất
104 lượt xem

Bán nhà riêng

3.9 tỷ
Quận 12, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 72 m²
 • Mặt tiền 4 m
Nhiều ánh sáng
431 lượt xem

Bán nhà riêng

4.35 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 79 m²
 • Mặt tiền 4 m
Giá tốt nhất
333 lượt xem

Bán nhà riêng

5.3 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 83.3 m²
 • Mặt tiền 4 m