Tin mới cập nhật

Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc di tích Lầu Bảo Đại bị phá nát?
Di tích lầu Bảo Đại đang xuống cấp nghiêm trọng vì chưa có biện pháp bảo tồn. Trong khi đó, cảnh quan di tích này bị phá nát vì giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.