Tin mới cập nhật

Dự án Tam Đảo: Công tác đánh giá tác động môi trường cần được thực hiện chặt chẽ
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đây là dự án nhạy cảm nên quá trình thẩm định cẩn thận, chặt chẽ, cần phối hợp các chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện.