Tin mới cập nhật

VCCI đề xuất bãi bỏ ngành nghề quản lý vận hành chung cư vì không đảm bảo với thực tiễn
VCCI đã tiến hành rà soát 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh và nhận thấy 22 ngành nghề kinh doanh cần xem xét bỏ ra khỏi danh mục này. Trong số đó có kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở chung cư