Tin mới cập nhật

Tòa nhà không phép trên đèo Mã Pì Lèng: Sai từ huyện Mèo Vạc, cần vẫn phải bỏ
Trong nước08/10/2019
Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang họp bàn tìm phương án xử lý công trình không phép Panorama Mã Pì Lèng. Kiên quyết không để phá vỡ cảnh quan thiên nhên.