Tin mới cập nhật

Ban hành nghị quyết xây dựng nghị quyết của Quốc hội về phát triển Đà Nẵng trong tương lai.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến 2030.
 Bộ Xây dựng đề xuất tầng lánh nạn trong Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chung cư
Bộ Xây dựng đưa ra nhiều quy định về tầng lánh nạn cho cư dân khi tòa nhà xảy ra sự cố cháy nổ trong Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chung cư