CHỌN GÓI DỊCH VỤ PHÙ HỢP NHU CẦU

Bảng giá áp dụng đến hết ngày 30-04-2020

 • Dịch vụ trọn gói 1 tuần
 • Dịch vụ trọn gói 2 tuần
 • Dịch vụ trọn gói 1 tháng
 • Dịch vụ cam kết bán được

Gói Hỗ Trợ Bán Vượt Trội

1.999.000đồng/1 tháng

1. Quảng cáo căn hộ

 • Dựng tour VR360 xem nhà thực tế ảo 360 độ
 • Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà
 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí TOP1
 • Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 10 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng
 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng
 • Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc
SỬ DỤNG NGAY

hoặc gọi 0968 65 48 65

Gói Hỗ Trợ Bán Hiệu Quả

999.000đồng/1 tháng

1. Quảng cáo căn hộ

 • Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà
 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí TOP2
 • Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 5 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng
 • Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc
SỬ DỤNG NGAY

hoặc gọi 0968 65 48 65

Gói Trải Nghiệm

Miễn phí 1 tuần

1. Quảng cáo căn hộ

 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí thường

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
SỬ DỤNG NGAY

hoặc gọi 0968 65 48 65

Gói Hỗ Trợ Bán Vượt Trội

549.000đồng/1 tuần

1. Quảng cáo căn hộ

 • Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà
 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí TOP1
 • Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 10 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng
 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng
 • Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc
SỬ DỤNG NGAY

hoặc gọi 0968 65 48 65

Gói Hỗ Trợ Bán Hiệu Quả

299.000đồng/1 tuần

1. Quảng cáo căn hộ

 • Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà
 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí TOP2
 • Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 5 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng
 • Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc
SỬ DỤNG NGAY

hoặc gọi 0968 65 48 65

Gói Trải Nghiệm

Miễn phí 1 tuần

1. Quảng cáo căn hộ

 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí thường

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
SỬ DỤNG NGAY

hoặc gọi 0968 65 48 65

Gói Hỗ Trợ Bán Vượt Trội

1.099.000đồng/2 tuần

1. Quảng cáo căn hộ

 • Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà
 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí TOP1
 • Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 10 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng
 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng
 • Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc
SỬ DỤNG NGAY

hoặc gọi 0968 65 48 65

Gói Hỗ Trợ Bán Hiệu Quả

549.000đồng/2 tuần

1. Quảng cáo căn hộ

 • Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà
 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí TOP2
 • Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 5 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng
 • Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc
SỬ DỤNG NGAY

hoặc gọi 0968 65 48 65

Gói Trải Nghiệm

Miễn phí 1 tuần

1. Quảng cáo căn hộ

 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí thường

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
SỬ DỤNG NGAY

hoặc gọi 0968 65 48 65

Gói dịch vụ cam kết

BÁN ĐƯỢC TRONG 3 THÁNG HOẶC HOÀN PHÍ 100%

ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO

3.999.000 đồng

GIỚI THIỆU NGƯỜI MUA THÀNH CÔNG

Tham khảo chi tiết điều khoản và mức phí Tại đây

TẶNG NGAY 4.000.000 YOUPOINT

1. Quảng cáo căn hộ

 • Dựng tour VR360 xem nhà thực tế ảo 360 độ *
 • * chỉ áp dụng cho các BĐS trong phạm vi phục vụ của YouHomes
 • Chỉnh sửa tối ưu ảnh chụp nhà
 • Đăng tin quảng cáo trên YouHomes: Vị trí TOP1
 • Đẩy tin quảng cáo trên các trang khác: 10 trang

2. Tương tác, kết nối với khách mua

 • Trả lời điện thoại, trao đổi với khách tìm mua
 • Xác thực khách mua có quan tâm thực
 • Sắp xếp lịch hẹn cho chủ nhà và khách mua thực
 • Bảo mật thông tin chủ nhà khỏi bị làm phiền

3. Dịch vụ gia tăng khác

 • Có nhân viên DVKH chỉ định, phục vụ riêng
 • Báo cáo hàng ngày về khách hàng tiềm năng 
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản chuyển nhượng
 • Bảo lãnh khoản tiền đặt cọc
 • Cam kết tìm được người mua trong 3 tháng hoặc hoàn phí 100%
 • Hỗ trợ giao dịch toàn diện: Dịch vụ ngân hàng, công chứng
 • Chủ nhà chỉ cần tiếp xúc và trao đổi các khách quan tâm thực

BÁN NHÀ QUÁ KHÓ - ĐỂ ĐÓ YOUHOMES LO

Tại sao nên chọn Youhomes

Youhomes

Nền tảng bất động sản đi đầu

Hỗ trợ tìm kiếm và quảng bá tin đăng Bất động sản xác thực, minh bạch

Công Nghệ

Nền tảng công nghệ duy nhất

Tích hợp tất cả các dịch vụ trong một giúp khách hàng trải nghiệm và tiện dụng

Youhomes | Dịch vụ

Dịch vụ chuyên nghiệp cam kết chất lượng

Cung cấp thông tin tra cứu khách quan, trung thực vế các tòa nhà căn hộ cư dân toàn quốc