Dịch vụ pháp lý bất động sản

Đối tác đồng hành

Đối tác | LeVinhHoa

Các bước thực hiện thủ tục công chứng mua bán nhà ở, căn hộ tại Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa được thực hiện nhanh gọn, linh hoạt, chính xác. Để các bước công chứng được nhanh gọn và thuận tiện cho khách hàng. Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa đưa ra các bước chuẩn bị hồ sơ như sau:

A. Hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:

1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu).

2. Dự thảo Hợp đồng, giao dịch (nếu có).

A1. Hồ sơ Bên bán:

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/căn hộ.

2. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (vợ và chồng).

3. Sổ hộ khẩu (vợ và chồng).

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn).

* Trường hợp Bên mua có một người:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu do ly hôn thì kèm theo Bản án hoặc Quyết định thuận tình ly hôn của Tòa án. Nếu do một bên vợ hoặc chồng chết thì kèm theo Giấy chứng tử).

2. Trường hợp có các giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, được thừa kế hoặc có Văn bản thoả thuận/Bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, Văn bản khai nhận thừa kế, Thoả thuận phân chia, Bản án phân chia tài sản) thì không cần Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Hợp đồng uỷ quyền (nếu có).

A2. Hồ sơ Bên mua :

1. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (vợ và chồng).

2. Sổ hộ khẩu (vợ và chồng).

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn).

* Trường hợp Bên mua có một người:

1. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (vợ và chồng)

2. Sổ hộ khẩu (vợ và chồng).

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn).

A3. Hồ sơ Bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

1. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (vợ và chồng).

2. Sổ hộ khẩu (vợ và chồng).

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn).

* Trường hợp Bên mua có một người:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Hợp đồng uỷ quyền (nếu có).

B. Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa sẽ trực tiếp hướng dẫn hồ sơ yêu cầu công chứng đối với các trường hợp sau :

1. Mua bán một phần nhà.

2. Chủ thể chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi)/già yếu/ không biết viết, không biết đọc/không thể ký tên, điểm chỉ).

3. Có yếu tố nước ngoài.

4. Có liên quan đến thừa kế.

5. Chủ thể là pháp nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

C. Trình tự công chứng

Bước 1: Người yêu cầu công chứng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ yêu cầu công chứng theo hướng dẫn (Bản photocopy và bản chính để đối chiếu);

Bước 2: Công chứng viên trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ (nếu thấy hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận, nếu hồ sơ còn thiếu thì yêu cầu bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ điều kiện công chứng theo quy định của pháp luật).

Bước 3: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo văn bản/hợp đồng/giao dịch (thời gian thực hiện khoảng 10-15 phút nếu ký tại trụ sở Văn phòng công chứng). Đối với hồ sơ không nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc yêu cầu ký ngoài trụ sở, cán bộ văn phòng sẽ liên lạc với người yêu cầu công chứng để hẹn lịch ký văn bản. Văn bản/hợp đồng/giao dịch sau khi dự thảo sẽ được Công chứng viên thẩm định nội dung, hình thức; kiểm tra, đối chiếu với bản chính hồ sơ yêu cầu công chứng. Sau đó Người yêu cầu công chứng sẽ tự đọc/nghe đọc, kiểm tra, xác nhận nội dung văn bản/hợp đồng/giao dịch.

Bước 4: Sau khi Người yêu cầu công chứng tự đọc/nghe đọc, nghe Công chứng viên giải thích các quy định của pháp luật có liên quan, nếu không còn gì thắc mắc hoặc yêu cầu chỉnh sửa thì ký tên/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng (theo hướng dẫn ). Công chứng viên kiểm tra dấu vân tay, xác định người yêu cầu công chứng và ký tên vào hợp đồng, chuyển cho bộ phận đóng dấu, lưu hồ sơ và trả kết quả.

Bước 5: Một trong các bên yêu cầu công chứng nộp lệ phí, thù lao công chứng, nhận kết quả tại quầy thu ngân hoặc yêu cầu trả kết quả tại nhà (nếu ký ngoài trụ sở).

A. Hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:

1. Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu).

2. Dự thảo Hợp đồng, giao dịch (nếu có).

A1. Hồ sơ Bên chuyển nhượng :

1. Hợp đồng mua bán nhà ở/căn hộ/căn hộ chung cư/biệt thự,… và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng.

2. Phiếu thu, hóa đơn (chứng minh số tiền đã nộp cho Chủ đầu tư).

3. Biên bản bàn giao nhà ở/căn hộ (nếu có).

4. Xác nhận chưa làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp đã có Biên bản bàn giao nhà ở/căn hộ).

5. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (vợ và chồng).

6. Sổ hộ khẩu (vợ và chồng).

7. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn).

* Trường hợp Bên chuyển nhượng có một người:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Nếu do ly hôn thì kèm theo Bản án hoặc Quyết định thuận tình ly hôn của Tòa án; Nếu do một bên vợ hoặc chồng chết thì kèm theo Giấy chứng tử).

2. Trường hợp có các giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được thừa kế hoặc có Văn bản thoả thuận/Bản án phân chia tài sản (Văn bản khai nhận thừa kế, Thoả thuận phân chia, Bản án phân chia tài sản) thì không cần Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Hợp đồng uỷ quyền (nếu có).

A2. Hồ sơ Bên nhận chuyển nhượng :

1. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (vợ và chồng).

2. Sổ hộ khẩu (vợ và chồng).

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn).

* Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng có một người:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

2. Văn bản thỏa thuận về tài sản vợ chồng.

3. Hợp đồng uỷ quyền (nếu có).

A3. Hồ sơ Bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) :

1. Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (vợ và chồng).

2. Sổ hộ khẩu (vợ và chồng).

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn).

B. Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa sẽ trực tiếp hướng dẫn hồ sơ yêu cầu công chứng đối với các trường hợp sau :

1. Chủ thể chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi)/già yếu/ không biết viết, không biết đọc/không thể ký tên, điểm chỉ).

2. Có yếu tố nước ngoài.

3. Có liên quan đến thừa kế.

4. Chủ thể là pháp nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

C. Trình tự công chứng

Bước 1: Người yêu cầu công chứng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ yêu cầu công chứng theo hướng dẫn (Bản photocopy và bản chính để đối chiếu).

Bước 2: Công chứng viên trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ (nếu thấy hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận, nếu hồ sơ còn thiếu thì yêu cầu bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ điều kiện công chứng theo quy định của pháp luật).

Bước 4: Sau khi Người yêu cầu công chứng tự đọc/nghe đọc, nghe Công chứng viên giải thích các quy định của pháp luật có liên quan, nếu không còn gì thắc mắc hoặc yêu cầu chỉnh sửa thì ký tên/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng (theo hướng dẫn ). Công chứng viên kiểm tra dấu vân tay, xác định người yêu cầu công chứng và ký tên vào hợp đồng, chuyển cho bộ phận đóng dấu, lưu hồ sơ và trả kết quả.

Bước 5: Một trong các bên yêu cầu công chứng nộp lệ phí, thù lao công chứng, nhận kết quả tại quầy thu ngân hoặc yêu cầu trả kết quả tại nhà (nếu ký ngoài trụ sở).

Hợp đồng thuê/cho thuê bất động sản là một trong những giao dịch quan trọng và dễ xảy ra tranh chấp. Các hợp đồng thuê/cho thuê bất động sản cũng bắt buộc phải công chứng theo quy định của pháp luật, trừ một số giao dịch đặc thù như: thời hạn thuê dưới 6 tháng…

Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa thực hiện công chứng hợp đồng cho thuê nhà đất bao gồm :

– Hợp đồng thuê căn hộ; Hợp đồng cho thuê căn hộ.

– Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

– Hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Hợp đồng cho thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

– Hợp đồng thuê nhà; Hợp đồng cho thuê nhà.

– Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Hợp đồng thuê kho bãi; Hợp đồng cho thuê kho bãi.

– Hợp đồng thuê nhà xưởng; Hợp đồng cho thuê nhà xưởng.

– Hợp đồng thuê sàn thương mại; Hợp đồng cho thuê sàn thương mại.

Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa sẽ tư vấn pháp luật miễn phí về các điều kiện cho thuê nhà đất, trình tự, thủ tục cho thuê nhà đất, các quy định về thuế đối với việc cho thuê nhà đất.

Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa là một văn phòng công chứng tin cậy trong việc thực hiện công chứng hợp đồng giao dịch. Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa đảm bảo việc công chứng các hợp đồng cho thuê nhà đất nhanh chóng, linh hoạt, thuận tiện và theo đúng trình tự pháp luật. Ngoài ra, Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa hỗ trợ các dịch vụ công chứng ngoài trụ sở, công chứng ngoài giờ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa có chức năng công chứng các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Dịch vụ công chứng mua bán nhà tại Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa đảm bảo tính xác thực, tính hợp pháp của giao dịch nhà đất.

Trong thời buổi hiện nay, để đảm bảo tính xác thực. Các hợp đồng mua bán nhà đất cần được công chứng để chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng giao dịch. Trong một số trường hợp, công chứng hợp đồng mua bán nhà đất được pháp luật quy định là bắt buộc.


Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa thực hiện công chứng các giao dịch về mua bán chuyển nhượng nhà đất như :

– Công chứng hợp đồng mua bán nhà.

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Công chứng hợp đồng tặng cho nhà.

– Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

– Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, Văn phòng Công chứng Lê Vinh Hoa nhận tư vấn miễn phí về sang tên sỏ đỏ nhà đất như: Tư vấn thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tư vấn thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Tư vấn thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Tư vấn thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; Tư vấn về thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; thuế chuyển quyền sở hữu nhà ở; thuế chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất.

Tất cả những tư liệu được cung cấp trên được nguồn từ website : congchunglevinhhoa.com. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước YouHomes không đảm bảo về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai xót, lỗi chính tả,... do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virut, hành vi phá hoại, ác ý,... xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.

Dịch vụ này có hữu ích không?


BÌNH LUẬN VỀ DỊCH VỤ NÀY

Các dịch vụ khác

Dịch vụ pháp lý

Đối tác đồng hành : VPCC Lê Vinh Hoa

Bấm "Đăng ký ngay" nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý về chính sách bảo mật, quy chế hoạt động của YouHomes.

Hoặc gọi hotline : 0968 65 48 65

YouHomes.Vn - Website mua bán, cho thuê bất động sản uy tín tại Việt nam