Quyền lợi thành viên Youhomer - Đổi quà, voucher dành cho YouHomer

 • Trang chủ
 • Cộng đồng YouHomers
 • Có 10.624+ thành viên

Quyền lợi thành viên YouHomers

BĐS YouHomesĐiểm tích lũy 200.000
 • Điều kiện: Điểm tích lũy đạt 200.000 Điểm
 • Quyền lợi: Chiết khấu 10% cho dịch vụ tiếp theo.
 • Được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ đối tác của YouHomes: vận chuyển, giải trí, ngân hàng, bảo hiểm,…
BĐS YouHomesĐiểm tích lũy 600.000
 • Điều kiện: Điểm tích lũy đạt 600.000 Điểm
 • Quyền lợi: Chiết khấu 20% cho dịch vụ tiếp theo
 • Được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ đối tác của YouHomes: vận chuyển, giải trí, ngân hàng, bảo hiểm,…
BĐS YouHomesĐiểm tích lũy 1.200.000
 • Điều kiện: Điểm tích lũy đạt 1.200.000 Điểm
 • Quyền lợi: Chiết khấu 40% cho dịch vụ tiếp theo
 • Được tri ân tại những dịp, sự kiện quan trọng

Quà Quy Đổi

Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt
Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab

Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt

Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt

100.000 điểm

Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt

200.000 điểm

Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt

300.000 điểm

Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab

Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab 10k giá trị đến 31/08/2019

10.000 điểm

Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab 20k giá trị đến 31/08/2019

20.000 điểm

Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab 30k giá trị đến 31/08/2019

30.000 điểm

YouHomers Chia sẻ