Quyền lợi thành viên Youhomers - Đổi quà, voucher dành cho YouHomers

 • Trang chủ
 • Cộng đồng YouHomers
 • Có 15.411+ thành viên

Quyền lợi thành viên YouHomers

BĐS YouHomes Điểm tích lũy 200.000
 • Điều kiện: Điểm tích lũy đạt 200.000 Điểm
 • Quyền lợi: Chiết khấu 10% cho dịch vụ tiếp theo.
 • Được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ đối tác của YouHomes: vận chuyển, giải trí, ngân hàng, bảo hiểm,…
BĐS YouHomes Điểm tích lũy 600.000
 • Điều kiện: Điểm tích lũy đạt 600.000 Điểm
 • Quyền lợi: Chiết khấu 20% cho dịch vụ tiếp theo
 • Được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ đối tác của YouHomes: vận chuyển, giải trí, ngân hàng, bảo hiểm,…
BĐS YouHomes Điểm tích lũy 1.200.000
 • Điều kiện: Điểm tích lũy đạt 1.200.000 Điểm
 • Quyền lợi: Chiết khấu 40% cho dịch vụ tiếp theo
 • Được tri ân tại những dịp, sự kiện quan trọng

Quà Quy Đổi

Tài khoản đi xe Be
Vé sự kiện Formula 1 Vietnam Grand Prix
Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab
Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt

Tài khoản đi xe Be

Tài khoản đi xe Be
Hạn mức 100.000 VNĐ

100.000 điểm

Tài khoản đi xe Be
Hạn mức 200.000 VNĐ

200.000 điểm

Tài khoản đi xe Be
Hạn mức 300.000 VNĐ

300.000 điểm

Tài khoản đi xe Be
Hạn mức 400.000 VNĐ

400.000 điểm

Tài khoản đi xe Be
Hạn mức 500.000 VNĐ

500.000 điểm

Tài khoản đi xe Be
Hạn mức 1.000.000 VNĐ

1.000.000 điểm

Vé sự kiện Formula 1 Vietnam Grand Prix

Vé sự kiện Formula 1 Việt Nam Grand Prix 2020 - Hạng vé phổ thông

1.750.000 điểm

Vé sự kiện Formula 1 Việt Nam Grand Prix 2020 - Vé phổ thông thứ 6

700.000 điểm

Vé sự kiện Formula 1 Việt Nam Grand Prix 2020 - Vé phổ thông thứ 7

1.050.000 điểm

Vé sự kiện Formula 1 Việt Nam Grand Prix 2020 - Vé khán đài thứ 6

1.560.000 điểm

Vé sự kiện Formula 1 Việt Nam Grand Prix 2020 - Hạng vé khác

Liên hệ

Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab

Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab 10k giá trị đến 31/08/2019

10.000 điểm

Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab 20k giá trị đến 31/08/2019

20.000 điểm

Mã sử dụng dịch vụ YouHomes - Grab 30k giá trị đến 31/08/2019

30.000 điểm

Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt

Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt

100.000 điểm

Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt

200.000 điểm

Voucher Bảo hiểm nhà Bảo Việt

300.000 điểm

YouHomers Chia sẻ