Tầm nhìn đẹp
Vị trí đẹp nhất
3 lượt xem

Cho thuê nhà riêng

7 triệu
Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 32 m²
 • Mặt tiền 4 m
Được quan tâm
Vị trí đẹp nhất
10 lượt xem

Cho thuê nhà riêng

8 triệu
Quận 12, Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 63 m²
 • Mặt tiền 4.8 m
Đã giao dịch
Central Garden
32 lượt xem
Tầm nhìn đẹp
514 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

18 triệu
Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 75 m²
 • Mặt tiền 5 m
Tầm nhìn đẹp
92 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

85 triệu
Quận 5, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 84 m²
 • Mặt tiền 4 m
Nhiều ánh sáng
410 lượt xem
Được quan tâm
273 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

110 triệu
Quận 5, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 82 m²
 • Mặt tiền 5 m
Vị trí đẹp nhất
110 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

6 triệu
Quận 12, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 28 m²
 • Mặt tiền 8 m
Vị trí đẹp nhất
222 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

17.5 triệu
Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 80 m²
 • Mặt tiền 4 m
Nhiều ánh sáng
277 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

12 triệu
Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 42 m²
 • Mặt tiền 3 m
Nhiều ánh sáng
131 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

19 triệu
Quận 12, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 105 m²
 • Mặt tiền 7 m
Được quan tâm
405 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

27 triệu
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 60 m²
 • Mặt tiền 4 m
Tầm nhìn đẹp
134 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

120 triệu
Quận 3, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 650 m²
 • Mặt tiền 5 m
Nhiều ánh sáng
433 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

35 triệu
Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 120 m²
 • Mặt tiền 6 m
Được quan tâm
254 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

25 triệu
Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 100 m²
 • Mặt tiền 25 m
Giá tốt nhất
453 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

140 triệu
Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 500 m²
 • Mặt tiền 20 m
Được quan tâm
498 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

25 triệu
Quận 7, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 80 m²
 • Mặt tiền 4 m
Vị trí đẹp nhất
114 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

28 triệu
Quận 2, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 68 m²
 • Mặt tiền 4 m
Tầm nhìn đẹp
75 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

115 triệu
Quận 5, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 370 m²
 • Mặt tiền 4 m
Được quan tâm
336 lượt xem

Cho thuê nhà mặt phố

68 triệu
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 120 m²
 • Mặt tiền 4 m
Nhiều ánh sáng
105 lượt xem

Cho thuê nhà riêng

25 triệu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 90 m²
 • Mặt tiền 5 m
Tầm nhìn đẹp
294 lượt xem

Cho thuê nhà riêng

9.8 triệu
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 96 m²
 • Mặt tiền 12 m
Nhiều ánh sáng
122 lượt xem

Cho thuê nhà riêng

35 triệu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 450 m²
 • Mặt tiền 10 m
Vị trí đẹp nhất
219 lượt xem

Cho thuê nhà riêng

30 triệu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 240 m²
 • Mặt tiền 10 m
Vị trí đẹp nhất
196 lượt xem

Cho thuê nhà riêng

29.5 triệu
Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 130 m²
 • Mặt tiền 6 m
Giá tốt nhất
321 lượt xem

Cho thuê nhà riêng

28 triệu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 212 m²
 • Mặt tiền 2 m
Vị trí đẹp nhất
509 lượt xem

Cho thuê nhà riêng

7 triệu
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Diện tích đất 100 m²
 • Mặt tiền 3 m