Nhiều ánh sáng
14 lượt xem

Bán nhà riêng

4.86 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 50 m²
 • Mặt tiền 4 m
Nhiều ánh sáng
Vị trí đẹp nhất
258 lượt xem

Bán nhà mặt phố

5.2 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 80 m²
 • Mặt tiền 4 m
Nhiều ánh sáng
448 lượt xem

Bán nhà mặt phố

6.35 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 45 m²
 • Mặt tiền 5 m
Được quan tâm
139 lượt xem

Bán nhà riêng

2.2 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 42 m²
 • Mặt tiền 6 m
Nhiều ánh sáng
309 lượt xem

Bán nhà riêng

2.4 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 45 m²
 • Mặt tiền 4 m
Cần bán gấp
136 lượt xem

Bán nhà riêng

1.48 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 33 m²
 • Mặt tiền 4 m
Cần bán gấp
222 lượt xem

Bán nhà riêng

1.48 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 38 m²
 • Mặt tiền 5 m
Vị trí đẹp nhất
386 lượt xem

Bán nhà riêng

2 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 34 m²
 • Mặt tiền 4 m
Vị trí đẹp nhất
260 lượt xem

Bán nhà riêng

2.2 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 43 m²
 • Mặt tiền 4 m
Được quan tâm
223 lượt xem

Bán nhà riêng

2.7 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 30 m²
 • Mặt tiền 4 m
Giá tốt nhất
335 lượt xem

Bán nhà riêng

2.2 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 43 m²
 • Mặt tiền 4 m
Được quan tâm
378 lượt xem

Bán nhà riêng

5.7 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 63 m²
 • Mặt tiền 4 m
Cần bán gấp
217 lượt xem

Bán nhà riêng

4.9 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 41 m²
 • Mặt tiền 4 m
Cần bán gấp
64 lượt xem

Bán nhà riêng

3.95 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 42 m²
 • Mặt tiền 4 m
Tầm nhìn đẹp
252 lượt xem

Bán nhà riêng

5.2 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 50 m²
 • Mặt tiền 4 m
Cần bán gấp
415 lượt xem

Bán nhà riêng

4.4 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 50 m²
 • Mặt tiền 4 m
Được quan tâm
399 lượt xem

Bán nhà riêng

1.45 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 33 m²
 • Mặt tiền 4 m
Giá tốt nhất
158 lượt xem

Bán nhà riêng

6.5 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 48 m²
 • Mặt tiền 4 m
Tầm nhìn đẹp
452 lượt xem

Bán nhà riêng

5.54 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 50 m²
 • Mặt tiền 4 m
Tầm nhìn đẹp
391 lượt xem

Bán nhà riêng

1.35 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 38 m²
 • Mặt tiền 4 m
Tầm nhìn đẹp
128 lượt xem

Bán nhà riêng

3 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 40 m²
 • Mặt tiền 4 m
Vị trí đẹp nhất
496 lượt xem

Bán nhà riêng

1.85 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 33 m²
 • Mặt tiền 4 m
Vị trí đẹp nhất
26 lượt xem

Bán nhà riêng

1.65 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 43 m²
 • Mặt tiền 4 m
Nhiều ánh sáng
281 lượt xem

Bán nhà riêng

1.4 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 24 m²
 • Mặt tiền 3 m
BĐS phát mãi
52 lượt xem

Bán nhà riêng

3.04 tỷ
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 206.4 m²
BĐS phát mãi
38 lượt xem

Bán nhà riêng

860 triệu
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 40 m²
BĐS phát mãi
39 lượt xem
BĐS phát mãi
37 lượt xem

Bán nhà riêng

450 triệu
Hà Đông, Hà Nội
 • Diện tích đất 50 m²
Nhiều ánh sáng