Tin mới cập nhật

Ghé thăm trường mẫu giáo gấp khúc ốp kim loại kỳ quái
Thiết kế độc đáo của trường mẫu giáo với các tấm lợp kim loại bao phủ hình dạng gấp khúc của Trường mẫu giáo Park Legend ở Thành Đô, Trung Quốc, mô phỏng các đỉnh núi gần đó.
Trường mẫu giáo với thiết kế gấp khúc hút mắt
Nhiều tấm lợp kim loại bao phủ hình dạng gấp khúc của Trường mẫu giáo Park Legend ở Thành Đô, Trung Quốc, mô phỏng các đỉnh núi gần đó.