Tin mới cập nhật

Bộ Xây dựng kiến nghị tăng thuế nơi có sốt đất
Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu việc bổ sung chính sách thuế để góp phần bình ổn thị trường, chống đầu cơ bất động sản.