Cộng đồng youhomers - *Lời cảm ơn đến tổ bảo vệ Vinhome tòa C1*-------------------------Ngày thứ 2 đầu tuần mưa gió, nhận được cuộc gọi từ tổ