Cộng đồng youhomers - Một ngày đầu đông mưa rét nhưng ấm áp tình người.Sáng nay đưa các cháu đi học từ Park10, trời mưa, tay