Cộng đồng youhomers - Lời cảm ơn tới đội ngũ An Ninh VCP.---------------Ngày hôm qua tôi có để quên balo trên máy tập thể dục ngoài