Hướng dẫn sử dụng

  • Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn đổi lại mật khẩu của YouHomes.

Bước 1:Trên giao diện chính của YouHomes click chọn vào "Trang tài khoản".

images-youhomes

Bước 2: Chọn vào phần "icon Đổi mật khẩu"

images-youhomes

Bước 3: Trong phần thay đổi mật khẩu

  • - Nhập lại mật khẩu YouHomes của bạn
  • - Nhập mật khẩu mới
  • - Nhập lại mật khẩu mới
  • - Click chọn "cập nhật".

images-youhomes

Bước 4: Click chọn cập nhật mật khẩu.

images-youhomes

 

 

Khuyến mãi tháng 6