Hướng dẫn sử dụng

  • Hướng dẫn sử dụng

 Hướng dẫn chuyển tiền

Bước 1:

Bước 2:

  • - Sau khi đăng nhập bạn chọn vào phần "Thông tin chung"  ==> Click chọn mục "Phí giới thiệu" :

  • - Trang yêu cầu chuyển tiền hiển thị đầy đủ thông tin họ tên, số tài khoản, ngân hàng và chi nhánh của bạn nếu thông tin sai xem hướng dẫn quản lý tài khoản để thay đổi thông tin tài khoản của bạn.
  • - Tiếp theo, để tiến hành thao tác chuyển tiền bạn nhập số tiền muốn chuyển vào ô số tiền cần chuyển lưu ý : số tiền cần chuyển phải nhỏ hơn số tiền tối đa được chuyển, nhập đầy đủ cả trường nội dung chuyển tiền sau đó bấm nút chuyển tiền.
  • - Sau khi bấm nút chuyển tiền mã OTP sẽ được gửi qua SMS cho bạn. Đồng thời, tại trang chuyển tiền popup xác nhận chuyển tiền được hiển thị yêu cầu bạn nhập mã OTP được gửi vào SMS cho bạn và yêu cầu nhập lại mật khẩu tài khoản trong thời gian nhất định do hệ thống quy định (xem chi tiết hình dưới).

  • - Cuối cùng bạn bấm nút xác nhận chuyển tiền và thông báo thành công và yêu cầu chuyển tiền của bạn sẽ được gửi về hệ thống để tiến hành chuyển tiền.

 Hướng dẫn sao kê chuyển tiền

Bước 1:

Bước 2:

  • - Sau khi đăng nhập bạn chọn vào phần "Thông tin chung"  ==> Click chọn mục "Phí giới thiệu"  ==> Chọn tab "Sao kê chuyển tiền" để xem lịch sử giao dịch chuyển tiền:
  • - Trang này hiện thị đầy đủ các giao dịch chuyển tiền của bạn, bạn có thể dùng bộ lọc để lọc ra danh sách các giao dịch theo thời gian và theo trạng thái giao dịch.

  • - Trên danh sách gao dịch hiển thị có cột trạng thái, cột này đưa ra các trạng thái giao dịc thành công hoặc bị YouHomes từ chối và có lý do từ chối khi di chuột vào "lý do" box lý do sẽ được hiển thị ra.
Khuyến mãi tháng 6