Hướng dẫn sử dụng

  • Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn nhận thông tin trên Youhomes.

Cách 1:

Bước 1: Trên trang chủ của Youhomes click vào biểu tượng trên màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào ô trống.

  • Họ và tên.
  • Email.
  • Số điện thoại.
  • Nhập mã bảo vệ.

Bước 3: Click vào nút đăng ký để hoàn tất.

Cách 2:

Bước 1: Sau khi tìm được dự án bất động sản phù hợp, bạn hãy click vào biểu tượng ở phía dưới dự án.

Bước 2: Điền thông tin vào ô trống.

  • Họ và tên.
  • Email.
  • Số điện thoại.
  • Nhập mã bảo vệ.

Bước 3: Click vào nút đăng ký để hoàn tất.

Chú ý: Sau khi đăng ký nhận thông tin quý khách vui lòng kiểm tra email hệ thống đã gửi về cho quý khách, trân trọng!

Khuyến mãi tháng 6