Hướng dẫn sử dụng

  • Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn xem video trên Youhomes

Cách 1:

Bước 1: Trên trang chủ Youhomes.vn click vào biểu tượng trên màn hình.

Bước 2: Lúc này video xuất hiện bạn hãy trỏ đến vị trí cần quan sát.

Cách 2:

Bước 1: Trên trang chủ Youhomes.vn, sau khi tìm được dự án phù hợp hãy click vào chi tiết dự án.

Bước 2: Chọn vào biểu tượng ở giữa màn hình.

Bước 3: Lúc này video xuất hiện bạn hãy trỏ đến vị trí cần quan sát.